Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

anton_tananykin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 04:26 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evgenia_vorontsova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 02:48 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_mokievskiy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 03:14 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)

Παρατηρητής

ekaterina_dolgushina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 12:54 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυελλόγλαρος (Larus canus)

Παρατηρητής

anna_parkhaeva

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021