Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 11:00 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsteinriede

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2013

Περιγραφή

Strong currents brought in a couple dozen juveniles over several days. Occurence was documented with Dr. Milton Love

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikejusta

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 06:00 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Some sort of jack, locally called a Pomfret, caught while power trolling

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phelsumas4life

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 11:50 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyingnaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 04:37 ΜΜ PST

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Worm-like parasite burrowing into a grounded Fin Whale.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcmp

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2012 11:36 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2020 07:16 ΜΜ CET

Περιγραφή

Depth ~400m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prickly_sculpin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 11:41 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Now this was a bit of a surprise.
Swam out when I lifted a rock. It then tucked into a space nearby. Very weird things. Habitat shot last. That's the spot he was in before I flipped the rock.

~4cm long
Lower intertidal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2017 04:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passiflora4

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 05:43 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelrayspencer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 03:46 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Μάρτιος 2013

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

White Velvet Worm


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbartick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 09:10 ΜΜ PST

Τόπος

Mabini, PH-BT, PH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2008 02:13 ΠΜ -08

Περιγραφή

ROV ROPOS
Dive R1161

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2015

Περιγραφή

peripitopsis


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2015 06:32 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Weird yellow coloration on the body

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2008 02:52 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfine

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 11:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanafelt_ben

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Bottom trawl @ 250-290 fathoms

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubb08

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 04:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosjuarezp

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2017 10:55 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stas9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Namibia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willvuyk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2020 08:47 ΠΜ CST

Τόπος

Coca, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Dead at market in Coca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris2833

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 04:38 ΜΜ PST

Περιγραφή

Dead animal that was found washed up on the beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandamae

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2018 11:49 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lidatru

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericgbirder

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2009 10:50 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 01:33 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Many babies schooling around presumed parent in shaded, shallow (1/2 to 1 ft deep) backwater swamp. Based on a quick dot-count, I estimate that there were as many as 2000-3000 baby bowfins in the school.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justingarwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 2012

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

NF smith river along bank.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yipkiyay

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 05:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I think. Still need to investigate. On Trifolium sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

screws

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2019 12:39 ΜΜ -03

Περιγραφή

Only one plant. Many dead. Horses everywhere, probably feral. Either way they're grazing everything down to shit. Could use some pumas here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timcameron

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2016 02:21 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristian

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2005 04:35 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2014 06:33 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureen-j-jules

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 11:06 ΠΜ PDT

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2017 05:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divindk

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 02:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

ID with help from Milton Love and Jack Engle at University of California, Santa Barbara. Overall length about 3cm. Very shy. 5-6 individuals observed in crevices at around 50-60’ depth in the dive park at Catalina Island. Possibly a range extension for this species. This was the only image I was able to capture that was worthwhile.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henkwallays2

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 08:10 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019 09:36 ΠΜ PDT

Περιγραφή

one of today's highlights - gorgeous mirid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nzwide

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2011

Περιγραφή

Posting courtesy of Wade Doak

Photo by Keith Ericksen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 10:42 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Collected with permission and permit on TPWD property. Drift net on spring. This is a relatively common species in this spring.

Diameter is 1.3 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsoundsjc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2018 11:32 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axakak

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2017 12:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underwaterpat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2017 12:08 ΜΜ PST

Περιγραφή

Female inside its salp victim!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevsykes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2018 01:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2018 04:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccafay

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2018 08:33 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2018 01:16 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on Muhlenbergia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracyk2

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2018 07:30 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 12:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Tylozygus geometricus. Rock Creek Park, Washington, DC, USA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2018 07:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Unusually large for a psuedoscorpion ~15mm; Thanks to Gretchen Baker for this special treat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Ιούλιος 2013

Περιγραφή

These were awesome! They were hanging out among some brambles underwater. This beautiful female posed for us in the sunlight.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2010 08:08 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2018 12:20 ΜΜ PDT

Τόπος

Morro Bay, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Row of egg masses on eelgrass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwbarrows

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 06:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Eggs of Plainfin Midshipman - guarded by a Big Mama. You can see the babies inside!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wunschel

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2018 11:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2018 01:46 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Form change within 10 minutes of disturbance.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hix

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davegoodward

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Type locality at Agua Caliente Wash, accessed from Pacific Crest Trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcduck

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2009

Περιγραφή

Found in rocky intertidal. ~3mm shell length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sflax

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ylin42

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2016 12:11 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forager

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2017 05:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dloarie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2018 09:15 ΠΜ PST

Περιγραφή

Kind of creepy, but I guess everybody has some.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krokozavr

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2011 09:31 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underwaterpat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2017 04:50 ΜΜ PST

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Pink/purple guts when gravid, size and locality are distinctive of A. labiata. A. aurita is in the North Sea, and A. sp1 is found in harbors. A. labiata is the most common moon jelly on open coast California.

Found in a swarm of brown sea nettles Chrysaora fuscescens at the Monterey breakwater.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bablinbrook

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2015 01:55 ΠΜ PST

Περιγραφή

Sacoglossan Sea Slug. Maximum length 6 mm. Rhinophores cylindrical, enrolled,
black with posterior white stripes from base to half-way up,
leaving apices completely black. Oral tentacles
completely black; foot corners yellow. Head black with two
yellow-orange patches, eyespots at base of yellow-orange
patches. Lateral yellow-orange line on head connects
yellow-orange eye patches to dorsum. Body elongate,
with numerous cylindrical cerata covering most of the
dorsum. Proximal half of cerata yellow-orange, distal half
black. Foot yellow-orange ventrally from head to tail.
Posterior end of foot is pointed, black dorsally.
Radula of a 4 mm long specimen from Catalina Island,
California (CPIC 01962) composed of 7 teeth in ascending
row, 12 teeth in descending row, and 2–4 teeth in ascus. Leading tooth smooth, lacking denticles, with a cylindrical,
short, slightly curved, pointed cusp. Base of teeth
short, triangular, slightly concave ventrally.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrebman

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2016 01:41 ΠΜ HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vdarius

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2016 10:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2014

Τόπος

mungatapere (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

homarusamericanus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

a few neat catches from the 2017 Maine lobster season

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2014 02:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Mid-water trawl

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronbaldwin

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2006 07:36 ΜΜ AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Dredged 25 meters on cobble

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nigelmarsh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2017 05:23 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Very rare endemic shark, this is only the fifth one I have seen, previously saw two off Brisbane at Shag Rock and Manta Bommie in 1992 and two off the Gold Coast at Palm Beach Reef in 1994.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2017 02:37 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2016 12:03 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Sampled from a midwater tow (200 m) in the Gerlache Strait, Antarctica.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2015 10:28 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

themusicalmacrocystis

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2017 09:25 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Caught via otter trawling w/ Marine Science Institute. Caught juvenile Bat Rays in high densities (28 individuals in one net) including this one.

Eyes not shown, but iris' are red making for a true albino.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sflax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2017 12:00 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2008 07:02 ΜΜ WEST

Τόπος

South Sinai, Egypt (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Μάρτιος 1953

Περιγραφή

This shell is from NHMLA's malacology collection.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxbottomtime

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2016 08:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2017 10:13 ΠΜ HST

Τόπος

Koror, Palau (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmthurmon

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2013

Περιγραφή

Badger and Coyote hunting prairie dogs together as a team

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgosliner

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2011 06:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2017 10:03 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saundersdrukker

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efreutel

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2017 03:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

No idea what this little guy is. Not a kelpfish, not a sarcastic fringe head. Possibly a blenny/goby?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2017 03:21 ΜΜ PST

Περιγραφή

cannibal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2016 10:24 ΠΜ HST

Περιγραφή

Duck Lake

Female blue morph.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2013

Περιγραφή

Horse Lubber Grasshopper
Taeniopoda eques
Cienega Creek,
Big Bend Ranch State Park,
Presidio Co., Texas
22 August 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiloueka

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2013 01:09 ΠΜ PDT

Τόπος

Avalon Bay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanandrews

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2017 08:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Περιγραφή

Co-occurring with S. bellum, but preferring slightly damper habitats. Growing along shallow creek.