Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbuelow45

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 01:14 ΜΜ EDT

Τόπος

Palmer, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjelen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 07:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 02:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 06:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sherylsr

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2017 01:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dogwoman

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 04:40 ΜΜ CDT

Τόπος

Blanco, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grmorrison

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 10:57 ΠΜ PST

Τόπος

Glendora, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Robust but low herb, no more than about 1/4 meter tall, and very hairy, growing along Poopout Trail, Dalton Ridge, front range of the San Gabriel Mountains. Candy recipe followed:

  1. Collect a decent amount of fresh horehound (see photo # 2).
  2. Strip leaves off of stems and add to a pot with 2 cups of water.
  3. Bring water to boil for a few minutes and let it steep off heat for a while.
  4. Decant the liquid into 2 cup measuring cup and take note of the approximate recovered volume.
  5. Measure out an equal volume of sugar, or use honey up to about 1/4 of the volume of the liquid from step # 4.
  6. Add sugar, honey, 1 teaspoon cream of tartar, and a approximately 1 tablespoon of lemon juice to the liquid and boil until the liquid comes to 300 F (150 C).
  7. Grease a large plate with butter while the candy climbs to temperature.
  8. When the candy mixture comes to its final temperature, remove from heat, and pour the candy onto the buttered plate.
  9. Allow hot candy to cool for a few minutes.
  10. Once cooled enough to handle safely, use a knife or spoon to pull away small pieces of candy, and using hands, roll the candy into balls, canes, or whatever desired shape, and place on a second buttered plate to cool.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 12:36 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Eggs were found in the soil of my potted spider plant with tiny brown frogs jumping nearby. The heartbeat was visible through my camera's display. Eggs were returned to the location unharmed, and a leaf was placed on top to help retain moisture.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

queercusvirginiana

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 10:26 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 09:31 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Semi-naturalized; next to greenhouse, probably from refuse or possibly deliberately established; vegetatively spreading dense colony ca. 10 m^2; at edge of upland forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rheophytic

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 06:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rheophytic

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 02:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravenpuffprongs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 04:40 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 02:55 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itoadyouso

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamleksche

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naomi44marcus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 12:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)

Παρατηρητής

kerlgirl

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 08:50 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachbeer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 12:33 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcriley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 05:54 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάμιο (Γένος Lamium)

Παρατηρητής

levcan

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 01:50 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilyn84

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 01:55 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pittywoman

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 12:39 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheshirecat62

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2019 06:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_michael_hogan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 02:28 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_michael_hogan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2014

Τόπος

Ein Gedi, Israel (Google, OSM)

Περιγραφή

This plant was observed in its native range. It has become more popular in the last two decades as a spice.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manidae

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 05:13 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 10:48 ΠΜ CST

Περιγραφή

white color form; in the neighborhood, and its eye-catching.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 01:34 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmcook

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)

Παρατηρητής

mothvet

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2019 04:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abmorris

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 11:15 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clairejarvis

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 03:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoosman

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 06:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahslug

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 11:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callieoldfield

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 11:28 ΠΜ EDT

Τόπος

Lula (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

UV flora, shot by a full spectrum camera with UV pass filters stack (aka UV bug vision filters)
Some considered this plants is invasive, I keep them in my backyard because hummingbirds really like this plant.

I have never seen a Bumblebee landed on these flowers. Bees don't attract to UV red flowers.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerry95

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 02:45 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Mill Creek Park, Clark County, IL

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_appleget

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 12:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

corrections welcome

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danioutside

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 09:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

dougiefir

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 04:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλα (Γένος Prunella)

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 11:39 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 11:55 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Fort Washington State Park

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021

Περιγραφή

Ring infestation
Zale moth caterpillar

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahten48

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 12:05 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esummerbell

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 04:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randytoad

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwlycett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 10:08 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julia640

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 10:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018 06:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylynpearce

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:15 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wmavance

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 04:30 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willkuhn

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 09:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivyphenology

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2019

Περιγραφή

Looks like mint but has the fragrance of licorice; wooded setting, not sure of ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrywimmer

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 10:24 ΜΜ PDT

Τόπος

Santa Barbara, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)

Παρατηρητής

albertorobles

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 03:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

They started to grow on my roof

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 01:56 ΠΜ CST

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris-canipe

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 12:19 ΜΜ EDT

Τόπος

Midway, GA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

halmitchell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmhbuncombe

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 07:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swfeirst

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 03:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Seen on Kitsuma Peak Trail. Not 100% sure on the species, but definitely in the genus Monarda. Location is approx.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nzcnfbb

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 02:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amongst

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 05:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Woody Gap GA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becjwil1013

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 04:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoocampteam4

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 01:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reallifeecology

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2016 05:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudiwb

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 12:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)

Παρατηρητής

pjcat

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 12:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sherylsr

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 08:28 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sherylsr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2017 06:43 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rfdgrs

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020

Τόπος

NW Bruderheim NA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς (Γένος Stachys)

Παρατηρητής

knnbarley2018

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 09:33 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verdeloth8

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 01:33 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisonbf

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 11:54 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernbankallison

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 05:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliandbrice

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 04:52 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austinthrockmortonrmc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 11:54 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhays

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ma9ru83r

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 04:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehackett

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 11:13 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Maybe?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtylerbell

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 10:39 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brundage1

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 12:31 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Basil Mountain Mint, Pycnanthemum clinopodioides PYCL

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wgelnaw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2019 10:08 ΠΜ MST

Περιγραφή

At least a dozen horned lizards impaled in a shrike food cache

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilypowell

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 03:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judelobe

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 11:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savspratt518

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2019 01:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonrichardson

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 01:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnhboldt

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 05:28 ΠΜ CDT

Τόπος

Markham, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)

Παρατηρητής

zebraweeds

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 10:28 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Variegated leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solifugae

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2017 11:11 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jariailwatkins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2018 05:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julia194

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2018 11:45 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristen-whittle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2018 10:43 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 03:33 ΜΜ EDT