Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumnut

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2004 02:23 PM AEST

Τόπος

Highland, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guylafond

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 1996 02:15 PM EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Buccin Commun
Site à Denis
Profondeur max 55'
Temp de l'eau 38F