Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycofreak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 10:57 AM EDT

Περιγραφή

Underside of decaying hardwood
White rot
5-6 ppmm
Odor not distinctive
Koh : black
Bruised dark red/brownish
Spores slightly allentoid 1.25-2.5 x 3.75-4.3
Skeletal hyphae thick walled, 4um thick
Clamps present

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycofreak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

White rot on deciduous wood.
No Koh reaction
Spores IKI- 4.38-5.6 x 2.5 um
2-3 ppmm
Readily separable from substrate
No odor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycofreak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 12:07 PM EDT

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On burnt twigs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycofreak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 11:38 AM EDT

Περιγραφή

On well decayed hardwood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aldendirks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 10:52 AM EDT

Περιγραφή

Blueing progression over 6 minutes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 11:04 AM EDT

Περιγραφή

large very pale gymn with a very pleasant smell, was associated with conifers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 12:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jawnattenborough

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hchrish200

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2015

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Exuberant fruiting from a large downed log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 11:30 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 09:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 10:57 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 02:02 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 11:52 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2015

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 11:22 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 11:50 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 11:56 AM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 01:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 12:23 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 01:32 PM PDT