Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyincognito

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 06:50 AM PDT

Περιγραφή

Was shocked to see this Badger crossing the street. I stopped in the middle of the street to hop out and grab a few photos, and to make sure it wouldn't get hit by a car!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyincognito

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 05:29 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alazere

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2017 08:05 AM PDT

Περιγραφή

The black dots are exit holes of wasps

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alazere

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2018 10:00 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα Motacilla alba

Παρατηρητής

alazere

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 07:29 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρυγγίτης Calidris subruficollis

Παρατηρητής

alazere

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2018 10:03 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alazere

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2018 08:25 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alazere

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2014 11:15 AM PDT

Περιγραφή

To blacklite

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alazere

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2019 11:12 AM PST