Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 01:29 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 11:09 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 01:52 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 01:10 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 12:13 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 12:51 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 12:23 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 03:04 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2019 01:46 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 10:28 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 01:22 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 12:34 PM CET

Περιγραφή

Tree with "sweet" sap; attracting many insects.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2019 04:36 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 09:47 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 03:12 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2016 01:45 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyurbiz

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2016 04:54 PM CDT

Τόπος

Addison, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

A small insect (wasp?) on a Gray Hairstreak. I'm interested in knowing about the hitchhiker. Probably not possible due to the bad photo, but any help is great. Thanks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2018

Περιγραφή

Host spider is in the family Anyphaenidae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2017 12:02 PM CET

Περιγραφή

Large, striking beetle.