Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Περιγραφή

On pine needle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaqri

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 09:49 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dariomicovida

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 11:46 AM UTC

Τόπος

Sucre, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilithohlson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 09:16 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopegalehendry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 12:10 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandre164

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 12:29 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbarab

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2019 11:50 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 01:14 PM PST

Περιγραφή

Smell a bit bleachy and acrid but not intense. Growing from twigs in a thicket of Rubus and Physocarpus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kreedi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 04:15 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fresno_mycology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2015 11:31 AM PST

Περιγραφή

Found in ornamental wood chip bed in urban area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 10:09 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meekosis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 08:50 AM UTC

Περιγραφή

Found under leaves while raking in the red woodchips pictures, there were some larger ones but they were destroyed by the rake before I saw they were there.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 03:17 PM UTC

Τόπος

Nextipac (Google, OSM)

Περιγραφή

Several species of dung fungus growing together. Almost all of the dung in this area of rain streams in Nextipac ranches had at least one or two mushroom species growing on them.
The species I've been able to identify in this pictures are Psilocybe cubensis and Cyathus stercoreus. There is also an indeterminate species of Conocybe and some other genus of similar morphology, perhaps Psathyrella.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

marcozozaya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 09:02 PM PDT

Τόπος

Casas, TAMPS, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crawfkate

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 11:36 AM EDT

Τόπος

Germfask, MI, US (Google, OSM)
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

mezquita

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 02:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis-eduardo

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 12:36 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigodiego

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 02:53 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 07:01 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019

Περιγραφή

Collection # 3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019

Περιγραφή

Not too far from a river.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniadejesus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah595

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2019 04:56 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 09:59 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrymk

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 10:02 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyliei26

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 11:03 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidithethomas

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2019 09:10 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 10:19 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fvaldesp_tutor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2019 08:44 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

powerofone

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2019 10:58 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilianc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2019 02:45 PM PST

Περιγραφή

Very slimy texture.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canekgl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2017 01:57 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumbre

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2018 05:22 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camachin555

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 09:59 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfabian

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 06:31 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauriciohs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2017 10:54 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michele38

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 12:07 PM PDT

Περιγραφή

Do not rely on this identification to determine if a mushroom is edible

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2017 09:31 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2016 12:20 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2014

Περιγραφή

On limestone.