Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mildred_ehrenfeld

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 12:08 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngarrett

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2017 12:11 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdg918

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abe

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 04:24 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinosaurman

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 10:44 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddarthmachado

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2017 08:23 AM EDT

Τόπος

Tawang, IN-AR, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravenlunatic

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 03:21 PM PDT

Περιγραφή

Interesting lone individual, between known populations in the Swauk Creek watershed and the Yakima valley?

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

matthew_bettelheim

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 02:05 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanbalkcom

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 10:34 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

beritgehrke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2005 03:13 PM CET

Τόπος

Rumphi, Malawi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

waswala

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 01:34 PM EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis_barreat

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 09:51 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stillandrew

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 02:54 PM PDT

Τόπος

Yachats, OR, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currenfrasch

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 01:43 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sp81

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 05:53 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδαμίνη Γένος Cardamine

Παρατηρητής

shadubya

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 11:32 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faerthen

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 08:25 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuamorris

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 10:29 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δελφίνιο Γένος Delphinium

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 02:32 PM PDT

Περιγραφή

Here's something you don't see every day: a radially symmetric larkspur.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αγγειόσπερμα Υποσυνομοταξία Angiospermae

Παρατηρητής

harvey27

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 09:40 PM UTC

Περιγραφή

Por:Harvey Tirado

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

airvillanueva

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 06:05 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertlangellier

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 02:50 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carsonelk

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 05:18 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorilane

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 07:32 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbareschu

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 10:36 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ckthurman

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 02:43 PM PDT

Τόπος

Hoquiam, WA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 12:33 PM -03

Τόπος

Aysén, Chile (Google, OSM)

Περιγραφή

Con larvas de Ormiscodes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandrum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2009 11:23 AM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vlohr

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2007 03:43 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abe

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 09:54 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

anadromous

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 11:44 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bimibatoo

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2019 08:30 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

narpus

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 06:44 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinaverill

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 02:37 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellethrochir

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 12:22 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 09:47 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ravenlunatic

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 12:32 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοειδή Οικογένεια Rosaceae

Παρατηρητής

breriveros

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 07:53 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ejain

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 08:07 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pushtheriver

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 01:14 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

seanmiller2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 12:30 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Iris tenax

Παρατηρητής

dakota68

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 08:38 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

natalya_beshko

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 09:08 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lindsey09

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 06:17 PM PDT

Περιγραφή

Mahonia

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

julie586

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 09:30 AM ADT

Περιγραφή

Blooming Canadian bunchberry on trail .

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

skygreene

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 02:57 PM MDT

Τόπος

Corral, ID, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acc_com_topilejo_t13_corenadr

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Palo amarillo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pvanthull

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 06:44 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

valbid2

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 12:00 PM MDT

Τόπος

Cascade, ID, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faerthen

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 04:03 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomerler

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 04:04 PM PDT

Περιγραφή

Single plant in dredged drainage near old GLO BNSF trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

suziesavoie

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 06:27 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricksowers

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 10:00 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

scaston23

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 11:29 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

traceeogee

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 11:50 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nils2

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 05:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tari

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 11:47 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maartenvanotterloo

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 01:41 PM UTC

Περιγραφή

jar 12

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lewiscountyweeds

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 10:07 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marion9126

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_krone

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 06:09 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubblekid

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 06:23 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή Υποοικογένεια Asteroideae

Παρατηρητής

nils2

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 12:48 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 08:48 PM PDT

Περιγραφή

New growth glows under UV light. This observation was made under a BC Parks permit to visit Woodley Range Ecological Reserve. Note that this Ecological Reserve is closed to the public: research is conducted via permit. (https://bcparks.ca/eco_reserve/woodley_er.html)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juvenal1804

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2016 03:18 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carexobnupta

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 09:03 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joneskir

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 01:35 PM PDT

Περιγραφή

6 stamen, 4 petals, 4 sepals, 1 stigma, compound leaf, 2 locules, dehiscent fruit, too small for dissection

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δελφίνιο Γένος Delphinium

Παρατηρητής

acadiad

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 11:36 AM PDT

Τόπος

Silver Falls Trail (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kriseth7

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 01:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

takashi_nishiki

Ημερομηνία

Απρίλιος 2014

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Περιγραφή

阿里山十大功勞

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jholz

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 03:19 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinaparkin

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 05:54 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txlorax

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wnaylor

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 04:00 PM PDT

Τόπος

Ferndale, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sandy147

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chace_witmer

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:52 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zashawelsh

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:37 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

negi

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 01:45 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

luissnoopy

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 12:32 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hawnzd

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:21 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturenerd92

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:07 AM PDT

Τόπος

Roy, WA 98580, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aachkinazi

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:44 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leshell

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 01:45 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapienshane

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 11:54 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewemlen

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 09:14 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δελφίνιο Γένος Delphinium

Παρατηρητής

andrewemlen

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 10:44 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

shovelwizard

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alsal

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 09:55 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

flanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 04:31 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathangoff

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 12:56 PM HST

Περιγραφή

I think - mainly based on location and bracts not particularly wooly. I'm wondering if strange presentation (in particular the paleness) is associated with a disease? I noticed several other balsamroots in the area were similar, some much more so.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathangoff

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 01:13 PM HST

Περιγραφή

Seems diseased (several other plants similarly affected in the area)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καρδαμίνη Γένος Cardamine

Παρατηρητής

sara1076

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 01:20 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

celticdruidmama

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 10:57 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_arthura

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 06:44 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

slmer

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 02:47 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delphiniumblue

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 05:26 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

justinaceae

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 11:53 AM PDT

Τόπος

Nehalem, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδαμίνη Γένος Cardamine

Παρατηρητής

ynaturalesa

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 03:44 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

geoffallen

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 01:36 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thylacine

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 02:55 PM PDT

Τόπος

Ellensburg, WA, US (Google, OSM)