Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agroservicios

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 06:50 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Σπουργιτόγλαυκα Glaucidium brasilianum

Παρατηρητής

agroservicios

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 05:20 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agroservicios

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agroservicios

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agroservicios

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 12:49 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agroservicios

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agroservicios

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020

Περιγραφή

A bit at a loss here.... Approx 1.5 mm. It was either guarding or eating these seeds/eggpods. Would move to other side of leaf and back, when I was moving around.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτα Υποτάξη Symphyta

Παρατηρητής

agroservicios

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 06:05 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agroservicios

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 04:53 PM UTC

Περιγραφή

I am flying blind on this one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agroservicios

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 06:13 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agroservicios

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 04:01 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agroservicios

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 05:55 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agroservicios

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 05:51 PM UTC