Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austinrkelly

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 02:49 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

wendybirdsbyrv

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 10:29 AM CDT

Περιγραφή

Please note that this area is closed to the public. I am a refuge volunteer doing biological surveys.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miriamrodgers

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 06:49 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 06:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

anschad

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 10:27 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbrighton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2015 05:52 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 06:09 PM CDT

Περιγραφή

2020 Texas Pollinator BioBlitz
2020 TMN Virtual Nature Venture
Not sure, but this patch appears to have been treated for eradication. I am hoping the Lee County TXDOT folks are still proactive about this invasive species. All the tubers I inspected in the cleared area appeared to be dead.

@phyllis6 @aenglandbio

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

kristen_e

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

kathelma

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 05:07 PM CDT

Περιγραφή

Especially bad outside Park Boundary.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

nloveland

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 04:21 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aenglandbiol

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aenglandbiol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 01:23 PM CST

Τόπος

Galveston, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennformatics

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2017 02:38 PM CDT

Περιγραφή

I'm assuming this is australis, but I just found out that there are others, so correct me if I'm wrong!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2019 02:45 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parkerk98

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2019 03:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

sarahtober

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 11:38 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

thinkwp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2018 08:53 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2019 02:49 PM CST

Περιγραφή

Several years ago, this stand was bulldozed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

dbohlmeyer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2019 09:12 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

dbohlmeyer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2019 09:42 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

pcrnaturephotos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2014 01:15 PM CDT

Περιγραφή

Found at edge of Quintana Neotropical Bird Sanctuary

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

cmwarkoczewski

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2019 01:12 PM CST