Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bonnieeamick

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 08:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

chaffeemonell

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 02:46 PM EST

Τόπος

Pelham, AL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Some stems have very small spines.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelbyforan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019 10:28 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά Γένος Quercus

Παρατηρητής

kennedya

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αγγειόσπερμα Υποσυνομοταξία Angiospermae

Παρατηρητής

lsh0017

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2018 01:43 PM CDT