Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shimmy16

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 06:41 ΜΜ CST

Περιγραφή

Winter storm Uri death

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nosferaichu

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 06:56 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Sighted at Village Lakes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)

Παρατηρητής

bonniebradshaw9

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2014 02:30 ΜΜ CDT

Περιγραφή

It was hiding behind a trash can on the first level of the parking garage. I suspect that it might have traveled there under the hood of a vehicle.

Ετικέτες