Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 12:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus)

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 11:01 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 11:53 ΠΜ CDT

Τόπος

East Cook, MN, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 11:05 ΠΜ CST

Περιγραφή

Not trying to I,D, the crows, but the birds in the background.