Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydrophilus

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2018 04:07 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathan_kunze

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanastasiyamaksimchuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Is this a newt? This creature was over 14 inches long
We saw him in Pisgah National Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ovvvvio

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowturtle

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 12:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schurchin

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard864

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2016 04:58 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Female guarding her eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connorhugheswildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mother was quickly replaced when we realized she was on a nest to minimize any disturbance. Super neat find though!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowturtle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 10:04 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Blue fluorescence under 365nm blacklight.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowturtle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 07:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Incredible green fluorescence under the tail with a 365nm black light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard864

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2010 11:16 ΜΜ EDT