Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flabellare223

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 12:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgenaturephotos

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 01:05 AM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2016 11:37 AM CDT

Περιγραφή

(Top) with sand sea trout on bottom

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluehillescape

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 09:31 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dicksonwong

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 08:36 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gauthamkrishnan

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 10:35 PM IST

Περιγραφή

Common name : Spike tailed paradise fish.
Belongs to gaurami family.
Habitat : Shallow ditches near paddy fields. Prefer stagnant water with lots of vegetation and decaying plant parts.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 09:45 AM PST

Τόπος

Las Vegas, NV, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Fresh water fish in Las Vegas Wash eaten by a Great Blue Heron.