Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

gbid

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2018 05:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Note the facial expression on this specimen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grrbriella

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 12:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luccas3

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 10:15 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinawapt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2013 09:17 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monica792

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 12:24 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gui_augusto

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 01:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thaynaramarinho

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 10:27 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biofalco

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 02:57 ΜΜ UTC

Τόπος

Minas Gerais (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matheusfmattos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 01:45 ΜΜ -03

Τόπος

Andaraí, BA, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 02:55 ΜΜ -03

Τόπος

Mata do Pichororé (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 02:57 ΜΜ -03

Τόπος

Mata do Pichororé (Google, OSM)

Περιγραφή

Panapaná

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronaldo_g_lebowski

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 05:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcardoso

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 08:43 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddanins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:31 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenilson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 12:23 ΜΜ -03

Περιγραφή

Os ovos foram colocados aqui por sorte, daí criei pois alguns amigos informaram que não havia conhecimento sobre a lagarta dessa espécie.

Planta hospedeira: Velame-da-caatinga (Croton heliotropiifolius)
Postura dos ovos: 10/08/2021
Eclosão dos ovos: 19/08/2021
1º indivíduo empupou: 20/09/2021
1º indivíduo emergiu: 26/10/2021

Da postura até a eclosão: 9 dias.
Da eclosão até empupar: 32 dias.
Da pupa até emergir: 36 dias.
Ciclo completo: 77 dias.

The eggs were placed here by luck so I created them because some friends reported that there was no knowledge about the caterpillar of this species.

Host plant: Velame-da-caatinga (Croton heliotropiifolius)
Egg laying: 08/10/2021
Egg hatching: 19/08/2021
1st individual puffed up: 20/09/2021
1st individual emerged: 26/10/2021

From laying to hatching: 9 days.
From hatching to puffy: 32 days.
From pupa to emergence: 36 days.
Complete cycle: 77 days.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brenofarias

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:10 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidnei-sampaio

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 02:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elsielaura

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 11:35 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 08:38 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenauceli

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 02:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edson_guilherme

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 01:32 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elsielaura

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)

Παρατηρητής

rainamacedo

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 08:14 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandremedeiros

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2017 12:25 ΠΜ -03

Περιγραφή

arquivo 284

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edson_guilherme

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 03:05 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 11:51 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luizamainardi

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 04:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squashmad

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 08:59 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 10:45 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snowmanstudios

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 09:00 ΠΜ UTC

Περιγραφή

taken during a 3-month conservation project in Brazil in 2021 - taken by Thomas Fuhrmann, SnowmanStudios - see more pictures on www.snowmanstudios.de

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 01:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josev_ge

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 03:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faustomorais

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 02:49 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 09:40 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 11:48 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvitor_os

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 08:14 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonwarkentin

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 02:06 ΜΜ -03

Περιγραφή

ATENÇÃO:
CONFIGURAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE FOTOGRAFIAS E OBSERVAÇÕES NO INATURALIST: No license (all rights reserved).

Os dados são de acesso aberto, e é recomendável que qualquer uso deles seja previamente autorizado pelo autor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candia-gallardo

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021

Περιγραφή

Subspecies brasiliensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)

Παρατηρητής

adrielly_souza

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 11:58 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdbishop69

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2018 10:57 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdbishop69

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 11:34 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdbishop69

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 11:33 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogernature

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 08:21 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mesene

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelosroberti

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 12:25 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elione53

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2014 03:33 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2018 12:21 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joao_ortolan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2021 10:44 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

thiagoantunes2018

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 10:16 ΜΜ -03

Τόπος

São Roque, SP, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maurohoffmann

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 12:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadkawecki

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2018 03:19 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ackruger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 11:15 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcosilva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 01:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcosilva

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 02:57 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passarinhando

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 01:33 ΜΜ -02

Περιγραφή

Rhetus periander eleusinus Stichel, 1910
Medida: 40mm
Nome Popular: Periander Metalmark - Blue Doctor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yamilcotsali

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2016 01:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_goodman

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2020 07:47 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 02:38 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 04:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor_costa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 11:34 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euqueromorango

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 02:58 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belgianbirding

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2010 08:39 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2017 11:11 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2017 11:26 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianagatti

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2020 11:01 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

dazanha

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 09:52 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calyptura

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 12:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

luisalmota

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2014 12:44 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2017 09:32 ΠΜ -02

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henriqueandrades

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 11:18 ΠΜ -02

Περιγραφή

Different individuals, not sure which is which.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2017 09:31 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhonatansantos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gia16

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 10:21 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Wikipedia

Borboleta-caixão-de-defunto
Heraclides thoas é uma borboleta neotropical da família Papilionidae e subfamília Papilioninae, encontrada do sul dos Estados Unidos e do México até o Paraguai, Uruguai e Argentina. Foi classificada por Carolus Linnaeus, com a denominação de Papilio thoas, em 1771. Wikipédia
Nome científico: Papilio thoas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarcisiopavanelli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 11:14 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 11:33 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadkawecki

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2018 03:19 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

traso

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 02:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarcisiopavanelli

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 01:33 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabrinafaggion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 11:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustorosa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 08:11 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustorosa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 08:36 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustorosa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 09:33 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

augustorosa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 12:45 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas-u-oliveira

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 01:52 ΜΜ -02

Περιγραφή

Parasa sp?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarcisiopavanelli

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 02:11 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 09:06 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 09:28 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 10:13 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 09:40 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandremedeiros

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 02:56 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonwarkentin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 09:30 ΜΜ -02

Περιγραφή

ATENÇÃO:
CONFIGURAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE FOTOGRAFIAS E OBSERVAÇÕES NO INATURALIST: No license (all rights reserved).

Os dados são de acesso aberto, e é recomendável que qualquer uso deles seja previamente autorizado pelo autor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2016 09:34 ΠΜ -02

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)

Παρατηρητής

mequiel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 02:48 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nereston-nelinho-camargo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 10:39 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 08:00 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belgianbirding

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2013 05:02 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomaz_melo

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2013 02:21 ΜΜ AST

Τόπος

Ufac (Google, OSM)

Περιγραφή

Parque Zoobotânico, Rio Branco, AC, Brasil.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floradesantacatarina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2013 01:23 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chirley_silva

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 09:35 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

augustorosa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 12:33 ΠΜ -02